Implementera affärssystem

Att implementera ett nytt affärssystem handlar inte främst om IT och teknik. Det handlar om att förstå och utveckla affärsprocesser. Det påverkar ofta alla medarbetare direkt eller indirekt.
Det är viktigt att skapa ett engagemang inom företaget och att skapa en dialog kring kraven och förväntningarna. Ofta är det då värdefullt med en utomstående konsult med erfarenhet av att eliminera de fallgropar som finns i ett projekt av den här arten.
Programvaror vi behärskar: Microsoft NAV (certifierad), Visma, Fortnox

Vi på AdMasters finns här för att hjälpa till. Kontakta oss!