Ekonomitjänster

Vi arbetar även med webbaserade system som gör det möjligt att jobba med, eller bevaka din ekonomi var än du - eller vi - befinner oss.

 
 

Redovisning

  • Bokföring eller kontroll av din egen bokföring
  • Delårsbokslut
  • Bokslut och års­redo­visningar
  • Momsredovisning
  • Budget
  • Ekonomisk uppföljning och analyser

Fakturahantering

  • Fakturering och reskontra­service
  • Leverantörs­reskontra och betalningar

Skatter

  • Familjens privat­deklara­tioner (K10)
  • Företagets inkomst­deklarat­ioner