Lönehantering och Personal­administration

Vi tar hand om administra­tionen av pappersbiten för dina anställda, så kan du fokusera på din personals trivsel.

 
 

Lönehantering

  • Löneadministration
  • Deklaration av arbetsgivar­avgifter och löneskatter
  • Rapportering av Fora, Collectum och liknande
  • Årliga kontroll­uppgifter

Personaladministration

  • Anställningsavtal
  • Avtal och Lagstiftning
  • Intyg och betyg
  • Varsel och upp­säg­ningar