Rådgivning

Vänd dig till oss så hjälper vi dig när du behöver ett på­litligt boll­plank eller vid situationer där du behöver djupare kunskaper inom ekonomi­frågor.

 
 

Affärsutveckling

  • Styrelsearbete och/eller boll­plank till ägare och ledning
  • Kalkyler och lönsamhets­analyser
  • Avstämning och utveckling av affärsidé

Externa kontakter

  • Kontakter med banker och finansiärer
  • Kontakt med försäkringsbolag
  • Företagsförvärv eller försäljningar
  • Generationsskiften och annan familjejuridik